Muhong Wu

Research Assistant Professor

Contact Info

Office West 160, Physics Building

Tel+86-10-62750192

Emailmhwu@pku.edu.cn

Personal Homepage

 

Education

Degree Year Major   Institution
Ph.D. 2008-2013 Optics/Physics Harbin Institute of Technology / Institute of Physics, CAS
M.S. 2006-2008 Physics Harbin Institute of Technology
B.S. 2001-2005 Physics Wuhan University

 

Professional Appointments

Year Position Institution
2019-present Research Assistant Professor ICQM, Peking University
2016-2019 Postdoctoral Fellow School of Physics,Peking University
2013-2015 Senior Research Associate City University of Hongkong

 

Research Interests

1. Large-scale single-crystal metal foil and 2D materials

2. Growth of low-dimensional materials

3. Electronic and optoelectronic devices of full 2D materials

 

Honors and Awards

1. Champion in the third “Star of Nanotechnology” innovate business contest & technology-leading prize, 2017

2. Excellent undergraduate thesis in Hubei Province, 2005

 

Selected Publications

1. Muhong Wu#, Zhibin Zhang#, Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng Ding*, Dapeng Yu*, Enge Wang* and Kaihui Liu*. "Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets", Nature 581, 406-410(2020).

2. Can Liu#, Xiaozhi Xu#, Lu Qiu#, Muhong Wu#, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. “Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides”, Nature Chemistry 11,730-736(2019).

3. Wu Mu-Hong,Li Xiao,Pan Ding,Liu Lei,Yang Xiao-Xia,Xu Zhi,Wang Wen-Long,Sui Yu,Bai Xue-Dong,"Synthesis of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes and monitoring of doping by Raman spectroscopy", Chinese Physics B 22(8),086101(2013).

4. Muhong Wu,Kaihui Liu,Wenlong Wang ,Yu Sui ,Xuedong Bai ,Enge Wang, "Ultralong aligned single-walled carbon nanotubes on flexible fluorphlogopite mica for strain sensors", Nano Research 5(7), 443-449(2012).

5. Li Wang#, Xiaozhi Xu#, Leining Zhang#, Ruixi Qiao#, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Chen, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Yi Zhang, Ying Jiang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Zhu-Jun Wang*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. “Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper”, Nature 570, 91-95(2019).

6. Zhihong Zhang, Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Junjiang Liu, Yuxia Feng, Zhibin Zhang, Peizhao Song, Muhong Wu, Lan Zhu, Xuelin Yang, Peng Gao, Lei Liu, Jie Xiong, Enge Wang, Kaihui Liu*. "Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate",  Nano Research 12, 2712(2019).

7. Dongxue Chen, Ruixi Qiao, Xiaozhi Xu, Weikang Dong, Li Wang, Ruisong Ma, Can Liu, Zhihong Zhang, Muhong Wu, Lei Liu, Lihong Bao, Hui-Tian Wang, Peng Gao, Kaihui Liu*, and Dapeng Yu*. "Sub-10 nm Stable Graphene Quantum Dots Embedded in Hexagonal Boron Nitride",  Nanoscale 11, 4226(2019).

8. Fengrui Yao, Can Liu, Cheng Chen, Shuchen Zhang, Qiuchen Zhao, Fajun Xiao, Muhong Wu, Jiaming Li, Peng Gao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Shigeo Maruyama, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhipei Sun, Jin Zhang, Feng Wang, Kaihui Liu, "Measurement of complex optical susceptibility for individual carbon nanotubes by elliptically polarized light excitation", Nature Communications 9,3387(2018).

9. Zhibin Zhang, Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Muhong Wu, Jinhuan Wang, Can Liu, Nianze Shang, Jinxiang Wang, Peng Gao, Dapeng Yu, Enge Wang, Kaihui Liu, "Identification of Copper Surface Index by Optical Contrast", Advanced Materials Interfaces 1800377(2018).

10. Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S Ruoff, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang, Feng Ding, Kaihui Liu,"Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil",Science Bulletin 62(15),1074-1080(2017).

11. Kaihui Liu ,Xiaoping Hong,Muhong Wu,Fajun Xiao,Wenlong Wang,Xuedong Bai,Joel W. Ager,Shaul Aloni,Alex Zettl,Enge Wang,Feng Wang," Quantum-coupled radial-breathing oscillations in double-walled carbon nanotubes", Nature Communications 4,1375(2013).

 

Opening Positions